Jakten på det Gröna Guldet.

Jakten på det Gröna Guldet.

Brax...

2011Posted by Makkes 2011-05-19 15:09:25

Hunne me å göra mitt första riktade pass efter brax i veckan, vare ut månda å tisda.

Har väl gått rätt så hyffsat, toppade på tisdan med 3310g å 63cm.

  • Comments(0)//fiske.makkes.se/#post260